ข่าวสารและกิจกรรม

1.เราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์Fintech ในต่างประเทศ 
Https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_13Sep2017.pdf


2.บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป
http://www.boi.go.th/index.php?page=eligible_activities


3.ทิศทางและบทบาทของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุน
http://www.sec.or.th/TH/MarketDevelopment/Pages/ProspectSignificantChanges.aspx


4.กรมพัฒน์...ชวนร้านโชวห่วยในกรุงเทพฯ ร่วมหนุนนโยบาย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
http://www.dbd.go.th/mobile/news_view.php?nid=469405415


5.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดันตลาดอี-คอมเมิร์ซ
http://www.dbd.go.th/mobile/news_view.php?nid=469405387


6.ประกันสังคมพร้อมก้าวสู่ Digital SSO ไม่ต้องพกบัตรรับรองสิทธิ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิรักษาจากเว็บไซต์และสายด่วน 1506 ได้ 
https://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=4910


7. รายชื่อสถานพยาบาลทันตกรรมประกันสังคม 
https://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=762


8.การเปิดให้บริการเชื่อมโยง e-Wallet กับระบบพร้อมเพย์
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2560/n4560t.pdf


 

 

 

 

Visitors: 15,263