ข่าวสารและกิจกรรม

1.เราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์Fintech ในต่างประเทศ 

2.บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป

3.ทิศทางและบทบาทของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุน
4.กรมพัฒน์...ชวนร้านโชวห่วยในกรุงเทพฯ ร่วมหนุนนโยบาย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'
5.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดันตลาดอี-คอมเมิร์ซ
6.ประกันสังคมพร้อมก้าวสู่ Digital SSO ไม่ต้องพกบัตรรับรองสิทธิ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิรักษาจากเว็บไซต์และสายด่วน 1506 ได้ 
7. รายชื่อสถานพยาบาลทันตกรรมประกันสังคม 

8.การเปิดให้บริการเชื่อมโยง e-Wallet กับระบบพร้อมเพย์
 

Visitors: 15,484